Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

pure-bliss
pure-bliss
1405 42de 500
Reposted fromwestwood westwood viakiks kiks
pure-bliss

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl
pure-bliss
pure-bliss
1408 e219
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo
pure-bliss
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
pure-bliss
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess vianiskowo niskowo
pure-bliss
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
pure-bliss
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
pure-bliss
0527 4246 500
pure-bliss
Every life has a moment like this, a trauma that break you into brand-new pieces.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
pure-bliss

Urban Jungle

pure-bliss
1337 fa4f 500
Reposted fromtoganja toganja vianiskowo niskowo
pure-bliss
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
pure-bliss
ludzie ciągle się zmieniają. to naturalna kolej rzeczy. jesteś teraz innym człowiekiem, ja także jestem inna niż wtedy. to jaki byłeś podczas tamtego wspólnego roku, jakiego Ciebie kochałam - bezpowrotnie minęło. a jednak tęsknię za tą utraconą wersją Ciebie. z pełną świadomością bezsensowności tej tęsknoty. 
— xxx
pure-bliss
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
pure-bliss
8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
pure-bliss
3557 45cb 500
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo

July 14 2019

pure-bliss
The same person who broke you, does not fix you. The lesson they taught you does.
— Jay Shetty, mood of the moment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl