Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

pure-bliss
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viaelentarie elentarie
pure-bliss
2594 6980 500
pure-bliss
5242 acac
pure-bliss
Reposted fromAgnya Agnya vianutt nutt
pure-bliss
5288 3b9f 500
Nachosy
Reposted fromcontigo contigo viaelentarie elentarie
pure-bliss
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako vianutt nutt
pure-bliss
8424 b3f1 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaelentarie elentarie
pure-bliss
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaparadiso paradiso
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vianiedoopisania niedoopisania
pure-bliss
7168 8f89 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiedoopisania niedoopisania
pure-bliss
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed vianiedoopisania niedoopisania
pure-bliss
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe viajuhasowa juhasowa

April 23 2018

pure-bliss
pure-bliss
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
pure-bliss
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
pure-bliss
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaMousie Mousie

April 17 2018

pure-bliss
Wiesz... Chyba dopiero teraz leżąc w łóżku sama w ciemności uświadomiłam sobie, że naprawdę kiedyś tego pożałujesz. W głębi duszy jesteś okropnie samotny i nieszczęśliwy. I to się nie zmieni nigdy. A ja ? Ja sobie poradzę. Poznam kogoś i będę szczęśliwa. Słyszysz ? Zamierzam być cholernie szczęśliwa ! Może spotkamy się po latach i zobaczysz, że już dawno ułożyłam sobie życie bez ciebie. Że jest mi dobrze. Wyzdrowiałam, wiesz?
— Zzz
Reposted byfrytkatosiaelinela
pure-bliss
pure-bliss
9216 e918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl