Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

pure-bliss
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
pure-bliss
6051 6975
pure-bliss
...bo czas nigdy nie zawraca
pure-bliss
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
Reposted fromhesiamela hesiamela viaagatiszka agatiszka
pure-bliss
4040 5e15
Reposted fromsoeasy soeasy viaagatiszka agatiszka
pure-bliss
pure-bliss
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
pure-bliss
pure-bliss
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viamiau-miau miau-miau
pure-bliss
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
pure-bliss
Rozsądek podpowiada mi, że powinnam odejść, zapomnieć, pogrzebać tę miłość.
— Anna Szczęsna - "Testerka Szczęścia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
pure-bliss
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vianiskowo niskowo
pure-bliss
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
pure-bliss
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
pure-bliss
9300 1982 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pure-bliss
pure-bliss
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
pure-bliss
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pure-bliss
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pure-bliss
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl