Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

pure-bliss
I znowu świt zastał mnie z szeroko otwartymi oczami
Czy to nie piękne, tak cierpieć? - powiedział
Nie.
Cierpienie przydaje się tylko poetom dekadentom .
Normalny człowiek lepiej niech się uśmiecha.
Zdrowiej podobno.
I dłużej się żyje od śmiechu.
Ale tylko tego szczerego. Mhm...
I człowiek wydaje się bardziej przyjazny.
Nie wprawia w zakłopotanie rozmówcy swoim smutkiem.
Tak.
Bo człowiek to się musi tylko uśmiechać.
Tak lepiej. Tak bardziej wypada.
— Zzz

June 15 2017

pure-bliss
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam." —  Agnieszka Osiecka 
Reposted bywwojtlmesouteshitsurihydrosphereblacklabeledonelastbackifyouleave

June 13 2017

pure-bliss
9032 91ec 500
Reposted byfemme-fatal femme-fatal

June 12 2017

pure-bliss
I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przed tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie. Nie układ, że bzykamy się i wychodzi, bo i takie układy są, właśnie."
— Pokolenie ikea
Reposted byohshitrzzkropkazupsonniedonaprawieniaszyderasomebunnyoversensitiveznikajacatagaatagaohmydeermiau-miauSsomethingnaturalgingerin-flagrantimidnightlovercappaquevigilfantazjapytaniabezodpowiedzivoinesilentlybitch

June 08 2017

pure-bliss
He smells like home...
— Zzz
Reposted byshitsuriRekrut-K100sunsyouaresonaivephilomathbezwladniepiehusfantazjamolotovcupcakemycelineschaafmartolinkanotperfectgirlyfjhjvthtwins4ever

May 10 2017

3311 f336
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viachleb-i-wino chleb-i-wino

April 27 2017

pure-bliss
pure-bliss
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viatheotherjames theotherjames
pure-bliss
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viamiau-miau miau-miau
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant vianiskowo niskowo
pure-bliss
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
8701 ecee
pure-bliss
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy vianiskowo niskowo
pure-bliss
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
pure-bliss
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
pure-bliss
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
pure-bliss
BEZ CIEBIE WSZYSTKO MI JEDNO I CZUJĘ JAKBY MNIE BYŁO PÓŁ
Reposted fromazathiana azathiana vianiskowo niskowo
pure-bliss
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viapamieciodlegle pamieciodlegle
pure-bliss
pure-bliss
0069 95b3
Reposted fromkamiikatze kamiikatze viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl