Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

pure-bliss

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viamiau-miau miau-miau
pure-bliss
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatrissxx3 trissxx3
pure-bliss
1876 d494
Reposted fromcaraseen caraseen viamadda madda
pure-bliss
4335 cfee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
pure-bliss

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
pure-bliss
2446 a59d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
pure-bliss
2185 6240
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
pure-bliss
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms vianiskowo niskowo
pure-bliss
9877 2fde
pure-bliss
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
pure-bliss
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadusz dusz

March 11 2017

pure-bliss
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viateawho teawho
pure-bliss
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
9012 e3cd 500
Reposted fromerial erial viapamieciodlegle pamieciodlegle
pure-bliss
2003 555f

March 09 2017

pure-bliss
3981 754c
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viashitsuri shitsuri

March 08 2017

pure-bliss
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl