Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

pure-bliss
pure-bliss
2151 6bc0
pure-bliss
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viapamieciodlegle pamieciodlegle
pure-bliss
pure-bliss
Noise Tales have found a perfect badge. via this isn't happiness™
Reposted fromnoisetales noisetales vianebthat nebthat

February 26 2017

pure-bliss
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaolalaa olalaa
pure-bliss

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
7594 dc95
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
pure-bliss
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaolalaa olalaa

Pamiętam kiedy uświadomiłem sobie, że Cię kocham.

Każdy dzień zaczął wyglądać zupełnie inaczej. Zaczęły liczyć się tylko te chwile, w których poświęcałaś mi uwagę.

Ja żyłem dla tych chwil, bo tylko one miały dla mnie znaczenie.

— Własne (via utracony-pocalunek)
Reposted fromshitsuri shitsuri

Mam coś najebane w psychice. Przepraszam.

Reposted fromshitsuri shitsuri
4416 a1ae
Reposted fromshitsuri shitsuri
pure-bliss
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
pure-bliss
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
pure-bliss
6769 d061
pure-bliss
pure-bliss
pure-bliss
Reposted fromjasminum jasminum vianiskowo niskowo
pure-bliss
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl