Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

pure-bliss
4344 8298
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaawaken awaken
pure-bliss
3609 01e2 500
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
"Najpiękniejsza miłość to ta, która nie ma żadnych szans na spełnienie. Musi umrzeć w zenicie, podobnie jak jedyną szansą róży jest ścięcie jej w pełni rozkwitu. Zasuszona czy zakonserwowana roślina może cieszyć przez wiele lat. Miłość złamana, gdy namiętność jest najsilniejsza, urzeka ludzi przez wieki."
— L. Marklund "Zamachowiec"
Reposted fromruinyourday ruinyourday viacytaty cytaty
pure-bliss
pure-bliss
9525 1a2c
Reposted fromNajada Najada viaindisputabel indisputabel
7298 d5cd
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaawaken awaken
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viateawho teawho
pure-bliss
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viapamieciodlegle pamieciodlegle
pure-bliss
3394 03ff
Reposted fromadriannak adriannak viapamieciodlegle pamieciodlegle

March 14 2017

pure-bliss

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viamiau-miau miau-miau
pure-bliss
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatrissxx3 trissxx3
pure-bliss
1876 d494
Reposted fromcaraseen caraseen viamadda madda
pure-bliss
4335 cfee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
pure-bliss

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
pure-bliss
2446 a59d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
pure-bliss
2185 6240
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
pure-bliss
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms vianiskowo niskowo
pure-bliss
9877 2fde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl