Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

pure-bliss
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vianiskowo niskowo
pure-bliss


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
pure-bliss
1412 d9a3 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
pure-bliss
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
pure-bliss
7555 704e 500
Maciej Wierszycki  <3
Reposted frommessinhead messinhead vianiskowo niskowo
pure-bliss
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
pure-bliss
7475 869d
Reposted fromMuppet Muppet vianiskowo niskowo
pure-bliss
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie vianiskowo niskowo
pure-bliss
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella - "Pamiętasz mnie?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
pure-bliss
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
pure-bliss
3711 f23c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiskowo niskowo
pure-bliss
3141 e0df
Reposted frommachinae machinae vianiskowo niskowo
pure-bliss
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii vianebthat nebthat
pure-bliss
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie vianebthat nebthat
pure-bliss

August 25 2017

pure-bliss
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
pure-bliss
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromaggape aggape viaquotes quotes
pure-bliss
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viaquotes quotes
pure-bliss

July 03 2017

pure-bliss
I znowu świt zastał mnie z szeroko otwartymi oczami
Czy to nie piękne, tak cierpieć? - powiedział
Nie.
Cierpienie przydaje się tylko poetom dekadentom .
Normalny człowiek lepiej niech się uśmiecha.
Zdrowiej podobno.
I dłużej się żyje od śmiechu.
Ale tylko tego szczerego. Mhm...
I człowiek wydaje się bardziej przyjazny.
Nie wprawia w zakłopotanie rozmówcy swoim smutkiem.
Tak.
Bo człowiek to się musi tylko uśmiechać.
Tak lepiej. Tak bardziej wypada.
— Zzz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl