Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

pure-bliss
4681 e792 500
Idk
A gdybyś wiedział, Że jest jeszcze chociaż gram nadziei. Dałbyś sobie jeszcze szansę?
pure-bliss
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
pure-bliss
4639 bfc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeazyi eazyi
pure-bliss
2602 4d9c
jakieś słodkie słowa
pure-bliss
pure-bliss

Listen to silence. It has so much to say.

— Rumi
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo
pure-bliss

There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy.
— Friedrich Nietzsche
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo
pure-bliss
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pure-bliss
Reposted fromshakeme shakeme viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pure-bliss
jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie
Reposted frompapina papina vianiskowo niskowo
pure-bliss
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
pure-bliss

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viaeazyi eazyi
pure-bliss
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viaeazyi eazyi
pure-bliss
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianiskowo niskowo
pure-bliss
5244 b330
pure-bliss
Jednym z wielkich paradoksów życia jest to, że samoświadomość rodzi lęk.
— Yalom
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaagatiszka agatiszka
pure-bliss
1485 a751 500
Reposted frommangoe mangoe viaawaken awaken
pure-bliss
7452 0598 500
Reposted fromqb qb viaagatiszka agatiszka
pure-bliss
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
pure-bliss
Nie tylko krew wypełnia moje serce.  Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja.
— Keith Donohue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl