Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

pure-bliss
2610 b066
Reposted fromszelestyna szelestyna viapowidlo powidlo
pure-bliss
Cinema closed until...
Reposted fromfightling fightling viapowidlo powidlo
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5069 3343 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viapowidlo powidlo
pure-bliss
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
pure-bliss
pure-bliss
"(...) a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. Mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią. Wszystkie graty milczą, wszystkie książki milczą, wszyscy milczymy! Nic się z niczym nie wiąże, nic na nic nie czeka... Nie mogę się dogadać z ludźmi, wygłaszam ogromne monologi albo milczę".
Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viamilostki milostki
pure-bliss
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapowidlo powidlo
pure-bliss
pure-bliss
1364 3afc 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapowidlo powidlo
pure-bliss
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapowidlo powidlo
pure-bliss
0954 bc24
Reposted fromPoranny Poranny viapowidlo powidlo
6627 e374 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapowidlo powidlo

March 25 2020

1062 5a7f 500

passivites:

Gartenpavillon Stift Melk Wall Murals
Johann W. Bergl

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
pure-bliss
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej.
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
pure-bliss
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viamononok mononok
pure-bliss
Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
pure-bliss
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
pure-bliss
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.
pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...